5. ročník

Autor: Super User

5.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Kačurová

Počet žiakov: 20

 

5.B

Triedna učiteľka: Mgr. Renáta Šimková

Počet žiakov: 22

 

5.C

Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Blasbalg

Počet žiakov: 24

Zo života školy...

ib_p048_0_3.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.