Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie

Autor: Ing. Renáta Šimková
Nový rok beží, v jasličkách leží: Ktože, kto? Ježiško malý, obetovaný, na zemi. Už sa radujme, Bohu ďakujme: A za čo? Že nám dal zjavené to meno ctené, Ježiško. Ježiško malý, prijmi tie chvály na zemi. Daj po časnosti večnej radosti na nebi.
Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
 
Krstom Pána Ježiša, ktorý sme slávili včera, sa skončilo vianočné obdobie. Za dva týždne sme duchovne prežívali radostné chvíle. Začali 4. adventnou nedeľou a za tým nasledoval Štedrý večer, Božie narodenie, sviatok prvého mučeníka svätého Štefana, Svätých neviniatok, Sviatok Svätej rodiny, Silvester, Sviatok Panny Márie Bohorodičky, Zjavenie Pána – Traja králi. Iste viac ako po iné dni sme boli v radostnom slávení. No Vianoce môžu pokračovať. Včera som počúvala vysielanie svätej omše v slovenskom rozhlase. V modernom slovníku sa čoraz častejšie používa termín kouč – koučovanie. My, kresťania, si máme uvedomovať, že naším koučom je Ježiš Kristus. Ak sa budeme riadiť podľa jeho zákona lásky, potom v živote nezlyháme. Nájdi Boha a nájdeš zmysel života. Aké jednoduché, a predsa aké náročné. Koľko pokory k tomu potrebujeme. Aj tak najviac pokory má v sebe náš dobrý Boh. Keďže je najvyšší, nemá sa nad koho vyvyšovať. On môže len zostúpiť a ponížiť sa. Robí tak od počiatku. Pred sebou máme celý nový rok. Väčšina z nás si položila otázku: Čo mi prinesie? Skúsme sa však opýtať: Čo prinesiem ja? Koľko lásky som ochotný venovať druhým i sebe na slávu Božiu? Deti, nezabudnite každý deň ďakovať, prosiť o požehnanie, o pokoj, milovať svojich rodičov, poslúchať Boha v príkazoch, byť vernými v maličkostiach, odpúšťať druhým a prosiť o odpustenie tých, ktorým ste ublížili. Každého z nás Boh volá osobitne, pozná nás po mene, dotýka sa nás svojou láskou. Nebo je otvorené pre každého z nás.
 
Daj, Bože, šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej. Nech im slnko jasne svieti každý boží deň. Nech vás sused v láske má, nech vám priazeň zachová. Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie, nech sa samo nezahubí, o to prosíme. Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj, dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie!
 
Dobrotivý Bože, vyslyš naše prosby a pomôž nám verne počúvať tvojho milovaného syna, aby sme boli tvojimi deťmi nielen podľa mena, ale aj životom.
Pane, prosíme Ťa za seba samých, aby sme vydávali svedectvo o svetle, ktoré sme prijali v krste.
Pane, prosíme Ťa, aby sme mali silu premáhať zlé sklony a hľadať užšie spojenie s Tebou a blížnymi.
 

Zo života školy...

ib_p046_1_23.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS