On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy.

Autor: Ing. Renáta Šimková

Včerajšou nedeľou sme začali nový týždeň. My, kresťania, máme ten dar, že týždeň začíname nedeľou, sviatkom oslavy Boha. Takto oddýchnutí začneme pracovný pondelkový deň. V evanjeliových čítaniach sa Ježiš stále nachádza v Kafarnaume, vyučuje v synagóge a uzdravuje. Kúsok od kafarnaumskej synagógy sa nachádza dom Šimona a Ondreja. Tam uzdravil Šimonovu testinú a po západe slnka prichádzali ďalší chorí a posadnutí zlými duchmi, ktorých vyliečil. Ježišove uzdravenia sú fyzické, ale predovšetkým duchovné. Už tisícročia nás Ježiš učí spoznávať podstatu Božej lásky. Učíme sa ju poznávať , ak sme otvorení a obdarení Božou milosťou. Bez nej sa nedopracujeme k tomuto poznaniu.

Z pohľadu moderného človeka sú Ježišove reakcie nepochopiteľné. Ak človeku ide o materiálny benefit, o zdravie, o úspech, Pánovi ide predovšetkým o ukázanie, prejavenie a pôsobenie Božej moci. Ak človeku ide o slávu po vykonaní hrdinského skutku, Ježiš odchádza do samoty, nechce byť objektom pochvalných rečí, odmien a uznania verejnosti. Ježiš nehľadá popularitu, ale vieru.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby si smädných napojil a hladných nakŕmil dobrými skutkami.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby sme nachádzali silu v modlitbe a prostredníctvom nej duchovne rástli.
Pane Ježišu, ďakujeme za chvíle samoty v Božej prítomnosti. 
Na príhovor anjelov strážnych zhliadni na žiakov našej školy počas lyžiarskeho zájazdu.

Zo života školy...

ib_p035_1_14.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS