Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud

Autor: Ing. Renáta Šimková

Ježiš nám odovzdáva ďalšie posolstvo po stretnutí s malomocným. Malomocenstvo z neho zmizlo a bol čistý. Ježiš chce, aby sme neboli ľahostajní k biede človeka. Potrebujeme započuť volanie o pomoc, potom nasleduje náš skutok lásky a zavŕšením je modlitba ďakovania za poskytnutú silu pri uskutočňovaní skutku lásky.
Dátum Svetového dňa chorých, ktorý sme slávili včera, veľmi úzko súvisí s prvým zjavením Panny Márie vtedy 14-ročnému dievčaťu z Lúrd Bernadette Soubirousovej. Bolo to 11. februára 1858. Katolícka cirkev si v roku 2018 pripomína 160 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo francúzskom mestečku Lurdy. 
Streda 14. februára bude bohatá na duchovné udalosti. V tento deň Žilinská diecéza oslavuje 10. výročie vzniku. 


Dnešná doba prináša so sebou množstvo úskalí. Usilujme sa o obraz spoločenstva viery, buďme otvorení Bohu, nechajme sa viesť a formovať Jeho slovami a Jeho láskou, potrebným odpustením a hľadajme zmysel života s Bohom. Veľakrát sa hovorí, že dôveruj Bohu, no nie je to tak, že Boh dôveruje nám? Každý z nás potrebuje mať priateľa, no vždy to bude človek s chybami, človek hriešny. Je tu však Ježiš, ktorý je ozajstným priateľom vo všetkých životných situáciách. Som mu vďačný – vďačná za všetko, čo mám? 
Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Je to milostivý čas na prehĺbenie priateľstva s Ježišom. Každý deň nech prináša radosť, že sa s ním stretávam, uvedomujem si a napĺňam Jeho posolstvo lásky.
Pôstne obdobie :
- je obdobie, v ktorom konáme pokánie, snažíme sa o zmenu svojho života
- je obdobie obrátenia sa, snažíme sa viac priblížiť k Ježišovi Kristovi
- je čas modlitby, pôstu, konania dobrých skutkov
V tento deň oslavujeme sviatok spolupatrónov Európy Sv.Cyrila a Metoda a sviatok sv.Valentína.
Pred nami je duchovne bohatý týždeň. V piatok sa rozídeme na jarné prázdniny, na tie sa, deti, iste tešíte. Prajem vám i nám zamestnancom školy, aby to bol požehnaný týždeň oddychu.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, daj nám poznanie, aby sme neboli ľahostajní k biede druhého človeka.
Pane Ježišu, vyprosujeme pre našu diecézu živú vieru v duchu Kristovej lásky.
Pane Ježišu, ďakujeme, že si naším priateľom. 

Zo života školy...

home_1_60.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS