Krížová cesta učiteľov

Autor: Mgr. Radoslav Kačur

Pôst je pre kresťanov požehnaným časom. Je časom osobnej duchovnej obnovy a prípravy na najväčšie Božie tajomstvo – zmŕtvychvstanie Jeho Syna. Ani učitelia zo Zaymusky nechcú premárniť predveľkonočný čas len v práci a v každodennom zhone. Dôležitosť modlitby pre osobný vzťah s Bohom, ako aj pre budovanie nášho spoločenstva sme si uvedomovali počas spoločnej modlitby krížovej cesty. V krásnej kaplnke Katolíckeho domu sme počas jednotlivých zastavení rozjímali o Kristovom utrpení a o Jeho mieste v našom živote. Po záverečnom požehnaní od nášho pána kaplána P. Geru sme naplnení Božou milosťou znova vykročili do našich každodenných starostí a radostí a do našich vzťahov. 

Fotoalbum si môžete pozrieť tu.

Zo života školy...

ib_p047_0_6.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.