Posledné dve zastavenia krížovej cesty

Autor: Ing. Renáta Šimková

Milé deti, pokračujeme v spoločnej modlitbe krížovej cesty poslednými dvoma zastaveniami. Ježiš zomrel na kríži, skladajú ho z kríža a pochovávajú ho do hrobu. Vstúpili sme do Veľkého týždňa, kedy môžeme naplno prežívať oslavu Božej lásky na kríži. Máme príležitosť tu v škole počas troch dní dokázať svoje osobné obrátenie. Skúsme byť k sebe ohľaduplní a slušní, neporušovať školský poriadok, nepoužívať hanlivé a vulgárne výrazy, nepoškodzovať školský majetok, v triedach nechávať poriadok a v neposlednom rade aj modlitbou a úctou k zastaveniam krížovej cesty môžete vyjadriť svoj kresťanský postoj, svoje každodenné obrátenie. Okrem toho dnes máme ponuku pristúpiť k svätej spovedi a tak s čistou dušou sláviť sviatky Božej lásky. 
Prajeme vám, aby ste prežili dni Veľkého týždňa s pokorou, vyprosujeme si požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.

 

Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán.
ZASTAVENIE TRINÁSTE: SKLADANIE Z KRÍŽA.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
Keď Ťa Tvoji najbližší skladali z kríža, veľa ľudí tam už nebolo. Mŕtvy si ich už nezaujímal. Ale bola tam Tvoja Matka Mária. Pre ňu si aj mŕtvy bol stále jej Synom. V srdci jej možno ešte zneli slová o Tebe spred mnohých rokov, ktorými ju anjel vtedy uisťoval, že Tvoja vláda sa nepominie. Pre tieto slová teraz neplače, keď Ťa drží mŕtveho v náručí, lebo pevne verí Bohu a Jeho slovu. Nevie ako, ale verí, že Tvoj život bude mať pokračovanie. Aj my ťa prosíme o vieru, že život sa smrťou nekončí, ale začína sa nový, krajší.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán.
ZASTAVENIE ŠTRNÁSTE: HROB.
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
Aké strašné slovo. Naháňa strach. Ale aj pšeničné zrnko musíme vložiť do zeme, ak chceme mať úrodu. Aj mŕtve ľudské telo je ako pšeničné zrnko. Odumrie, ale raz z neho bude úroda – večný život v novom, oslávenom tele. Tak si nám to povedal Ty sám, Ježišu, a my nemáme dôvod neveriť Ti. A ešte niečo. Kľúčik sa musí vložiť do zámku, inak neodomkne dvere. Ďakujeme Ti za otvorenie raja.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

ZÁVER
Pane Ježišu, uvažovali sme nad Tvojou cestou s krížom – kľúčom od brány strateného raja. Teraz je dom nášho nebeského Otca pre nás pripravený. Dvere sú odomknuté a Ty nás aj s Máriou, našou nebeskou Matkou, čakáš, kým neskončíme toto putovanie na tejto zemi. Ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás z lásky urobil a stále robíš. 
Daj nám silu aspoň trochu odplatiť Ti túto lásku svojím pekným životom, ktorý bude rodičom na radosť, Tebe na chválu a nám na spásu.
Pane Ježišu Kriste, prosíme Ťa, vypočuj nášho Svätého Otca, pápeža Františka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Zo života školy...

ib_p026_1_21.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS