Deň otvorených dverí a Zápis do prvého ročníka CZŠ R.Zaymusa 2018

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na CZŠ R.Zaymusa, ktorý sa uskutoční stredu, 11.4.2018.  Začíname jednou zo súčastí nášho školského života - svätou omšou, ráno o 7:10 (vstup cez bočný vchod z ulice R.Zaymusa oproti tržnici).

Po nej sa stretneme vo vestibule školy o 7:50 aj s tými rodičmi a ich detičkami, ktorým sa na svätú omšu nepodarí prísť.

Pokračujeme otvorenou hodinou v triede 1.A na druhom poschodí od 8:00, a po hodine Deň otvorených dverí pokračuje prehliadkou priestorov školy. Počas nej a po nej Vám môžu zástupcovia školy odpovedať na Vaše otázky.

 

Pripomíname, že zápis na našu školu sa uskutoční v dňoch 20.4.2018 (od 14:00 do 18:00) a 21.4.2018 (od 9:00 do 11:00). Záujemcov o štúdium na Zaymuske chceme informovať o možnosti vyplniť prvú stranu zápisného lístka elektronicky, na: https://zszayza.edupage.org/register/?

Do pozornosti Vám dávam aj: Ďalšie informácie o zápise.

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám nekončiacu radosť a nádej z Kristovho Zmŕtvychvstania!

Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

Zo života školy...

home_1_56.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS