ENGLISH STAR

Autor: Mgr. Monika Miková

Aj naša škola sa môže zapojiť do súťaže ENGLISH STAR.

Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

Podmienkou účasti žiaka na súťaži je uhradenie účastníckeho poplatku vo výške  5,00 € na súťažiaceho. Testovanie bude vo štvrtok 17. mája 2018.

Prihlásiť sa je možné do 27.4.2018

Záujemcovia sa prihlasujú u svojej angličtinárky.

 

Zo života školy...

home_0_04_01.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS