Globálna výchova na hodinách GEO

Autor: Mgr. Dominika Majcherová

Na hodinách GEO sa učíme o JZ Ázii, preto sme sa v rámci globálnej výchovy venovali téme utečenci a migrácia. Vysvetlili sme si pojmy ako migrácia, imigrant, emigrant a utečenec. V úvode sme napísali, čo pre nás znamená domov, čo si pod ním predstavujeme. Hľadali sme odpovede na otázky, napr: Je ťažké odísť domu? Čo vieme o utečencoch? Odkiaľ, kam a prečo utekajú? Pozreli sme si príbeh o dievčati Alima, ktorej sa život za jeden rok veľmi zmenil. Alima sa zo Sýrie dostala do Nemecka a prvýkrát ide do školy. Prostredníctvom rolovej hry sme pokúsili vcítiť do situácie dieťaťa utečenca, jeho súrodenca, rodičov, spolužiakov, ale aj riaditeľa. Porozprávali sme sa o potrebách, pocitoch, obavách, o možnostiach ako zlepšiť situáciu z pohľadu spolužiakov, riaditeľa. V diskusii na záver sme sa zhodli, že naše prvotné negatívne názory sa trošku zmenili. Uvedomili sme si, že niekedy je naozaj potrebné byť empatický a vedieť sa vcítiť do roly niekoho iného. Aj o takýchto témach je globálna výchova v predmete GEO. 

Zo života školy...

ib_p034_0_16.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS