Štvorylka 2018 na Hlinkovom námestí

Autor: Mgr. Korina Bieliková

Tohto roku sa zúčastnilo na Štvorylke 2018 rekordný počet ziakov z našej školy. Pani učiteľka Mgr. E. Jančanská dala dokopy až 80 žiakov z tried 9.A, 8.B, 8.A, 7.A a 7.B. Do tohto Európskeho tanečného festivalu Squadrille sa zapojilo 50 európskych miest a my sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto pekného projektu. Prvá štvorylka sa tancovala podľa orchestrálnej. Na modernú latino hudbu sme si zatancovali druhú. Video ukážky si môžte pozrieť v ďalších prispevkoch na našej školskej fb. stránke Naša Zaymuska.

 

Zo života školy...

ib_p039_0_16.jpg

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.