Literárny večer v Zaymuske zabodoval u detí

Autor: Mgr. Tuti Halajová

Keď chcú deti ostať v škole až do večera, je to výzva i dar...
Literárnym večerom v Zaymuske sme chceli podporiť celoslovenský projekt Noc literatúry, ktorý sa 16. mája konal aj v Žiline. Keďže sa čítajú len ukážky pre dospelých, rozmýšľali sme, ako sprístupniť toto podujatie aj deťom. Vymysleli sme si teda projekt, ktorý sa dá realizovať v škole... Na piatich tradičných i netradičných čítacích miestach (riaditeľňa,balkón nad hlavným vchodom, kabinet špeciálneho pedagóga a dve triedy) čítali štyria učitelia a pán riaditeľ vybrané ukážky z kníh pre deti a mládež. Dvadsať minút sa čítalo, 10 minút slúžilo na presun celej skupiny na ďalšie stanovište. Po prečítaní ukážok sme spoločne pokračovali tvorivým výtvarným workshopom, kde sme šili obaly na knihy.

Nechýbalo výborné občerstvenie na jednotlivých stanovištiach i spoločná večera. Sme veľmi vďační sa tieto krásne spoločné chvíle s výbornou literatúrou. Nesmierne nás teší záujem detí o čítanie i aktivity spojené s ním. Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom, pánovi riaditeľovi Radoslavovi Kačurovi, pani učiteľke Ivke Kačurovej, Tuti Halajovej, špeciálnej pedagogičke Ivke Janurovej a asistentke Aďke Behríkovej. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Zo života školy...

ib_p044_0_23.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS