Organizácia posledného školského dňa 29.6.2018

Autor: CZŠ R. Zaymusa

Vážení rodičia.

V piatok, 29.6.2018, bude program školského dňa nasledovný:

8:00 slávnostné ukončenie školského roka na školskom dvore;

9:00 rozdanie vysvedčení v triedach;

10:30 slávnostná svätá omša na Vlčincoch (na ktorú ste srdečne pozvaní aj vy) - máme sviatok Svätých Petra a Pavla, apoštolov;

cca od 11:30 obed v školskej jedálni a rozchod domov (alebo do ŠKD).

Školský klub funguje v piatok do 13:00.

Ak uznáte za vhodné, že Vaše deti môžu po svätej omši odísť z Vlčiniec domov samé, nezabudnite ich odhlásiť zo stravy do 26.6.2018 do 14:00 a písomne o tom upovedomiť triedneho učiteľa. Alebo si ich môžete prevziať od triedneho učiteľa po skončení svätej omše osobne. S prianím požehnaných dní, Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ CZŠ R. Zaymusa

Zo života školy...

ib_p039_0_9.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS